Sứ Mệnh

Trong suốt hành trình xây dựng và phát triển lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hải luôn nỗ lực không ngừng để đưa Công ty trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững, xây dựng và phát triển thương hiệu có sức cạnh tranh lớn trong nước và quốc tế.

1. Đối với khách hàng và xã hội.

Đưa ra các sản phẩm phù hợp với xu hướng bệnh tật và gia tăng tối đa các giá trị đến với nhiều nhất khách hàng giúp nâng cao tinh thần , bảo vệ sức khỏe và giảm bớt nỗi đau bệnh tật cho người sử dụng. Chung tay nâng cao chất lượng sống của cộng đồng.

2. Đối với nhân viên.

Duy trì việc làm lâu dài với nhiều giá trị cả về vật chất và tinh thần cho các nhân viên trong Công ty.
Xây dựng môi trường làm việc chủ động sáng tạo, đưa môi trường công ty trở thành niềm tự hào của mỗi nhân viên, giúp nhân viên phát triển toàn diện cả về chuyên môn và các kỹ năng khác.