Chức năng - Nhiệm vụ

Trong suốt hành trình xây dựng và phát triển lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hải luôn nỗ lực không ngừng để đưa Công ty trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững, xây dựng và phát triển thương hiệu có sức cạnh tranh lớn trong nước và quốc tế.

1. Chức năng

Chúng tôi chịu trách nhiệm Sản xuất, Kinh doanh, Xuất nhập khẩu thuốc chữa bệnh, dược phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị dụng cụ y tế. Với kinh nghiệm 10 năm trưởng thành, Hoàng Hải Pharma luôn là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu nộp ngân sách đề ra, có tốc độ tăng trưởng cao.

2. Nhiệm vụ

– Hoạt động kinh doanh: Chúng tôi không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; chú trọng đầu tư công nghệ, kỹ thuật cao để mở rộng quy mô. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia luôn không ngừng nghiên cứu thị trường để đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của xã hội.
– Quan hệ xã hội: Chúng tôi luôn chú trọng việc tăng cường hợp tác với cái đơn vị, góp phần tích cực về việc tổ chức và cải tạo nền sản xuất của xã hội.
– Nghĩa vụ đối với nhà nước: Trên cơ sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả, chúng tôi luôn làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước, với địa phương thông qua việc nộp đầy đủ các loại thuế và tuân thủ Luật pháp theo quy định.
 – Đời sống CBNV: Chúng tôi khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và phát triển cá nhân, phát huy các mối quan hệ khắn khít giữa các thành viên để giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau, phát huy tinh thần hợp tác làm việc nhóm để nâng cao hiệu quả làm việc và tạo môi trường làm việc 
– Bảo vệ môi trường, an ninh trật tự : Chúng tôi cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường và tuân thủ pháp luật về an ninh trật tự tại địa phương.