Sứ mệnh - Tầm nhìn

  • Luôn phấn đấu không ngừng để trở thành một trong các Công ty uy tín và trường tồn trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

  • Duy trì việc làm lâu dài với nhiều giá trị cả về vật chất và tinh thần cho các nhân viên trong Công ty