Gía trị cốt lõi

Chúng tôi làm việc với định hướng và mục tiêu rõ ràng cụ thể như sau:

 • "Tập thể đoàn kết" => Tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp
 • "Tận tâm- uy tín"  : Đối với khách hàng và đối tác.
 • "Chính xác và kịp thời" : Là trách nhiệm hiên lên thương hiệu.
 • "Phát triển - bền vững" : Là mục tiêu nồng cốt
 • "Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hóa" : Là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp  

1. ỨNG XỬ NƠI LÀM VIỆC

 • Với Hoàng Hải làm việc phải có mục tiêu, luôn có kế hoạch và phải chuẩn hóa thành quy trình rõ ràng

 • Trao đổi, làm việc, báo cáo với BGĐ, quản lý, đồng nghiệp và cấp dưới phải  trên nguyên tắc thiện chí, tôn trọng và mang tinh thần xây dựng.

 • Giữ đúng các thỏa thuận về thời gian, chịu trách nhiệm cá nhân cao nhất, không đổ thừa, không chỉ trích đối với kết quả công việc mình phụ trách.

 • Xây dựng mục tiêu luôn luôn phải mang tính thách thức.

 • Tuyệt đối trung thực trong mọi vấn đề đặc biệt là về tài chính và kết quả bán hàng. Làm việc phải dựa trên tính hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm.

 • Hỗ trợ nhau thường xuyên, kịp thời và không điều kiện. Làm hết việc chứ không làm hết giờ, cống hiến trước và hưởng thành quả sau.

 • Hệ thống và nhân viên là tài sản lớn nhất của công ty, đánh giá tưởng thưởng cho nhân viên công bằng dựa trên những tiêu chí được xây dựng cụ thể (KPI).

2. ỨNG XỬ VỚI KHÁCH HÀNG, THÔNG TIN NỘI BỘ

 • Khách hàng là trung tâm, là nguồn sống của toàn công ty, được phục vụ khách hàng là nềm vui sướng, nếu bạn không phục vụ và hỗ trợ khách hàng và những ai phục vụ khách hàng thì bạn không phải là người Công ty cần.

 • Chúng ta kinh doanh liên quan trực tiếp  đến sức khỏe con người nên mỗi thành viên luôn phải ý thức trách nhiệm đối với bệnh nhân và tất cả những ai sử dụng sản phẩm của chúng ta.

 •  Không chia sẻ bất kỳ thông tin về nội bộ công ty như chính sách bán hàng, chiến lược kinh doanh, khách hàng, … cho bất kỳ ai ngoài công ty, chịu trách nhiệm về pháp luật trước công ty về tính bảo mật thông tin công ty. Không đưa các khúc mắc, điểm chưa thống nhất trong quá trình làm việc chia sẻ ra ngoài công ty. Không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến uy tín công ty.