Lịch sử hình thành

Chúng tôi làm việc với định hướng và mục tiêu rõ ràng cụ thể như sau :
  • "Tập thể đoàn kết": Tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp
  • "Tận tâm- uy tín": Đối với khách hàng và đối tác.
  • "Chính xác và kịp thời": Là trách nhiệm hiên lên thương hiệu.
  • "Phát triển - bền vững": Là mục tiêu nồng cốt
  • "Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hóa": Là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp  
     

 (Hoạt động Marathon kỷ niệm 10 năm thành lập Hoàng Hải Pharma)

Quan điểm xuyên suốt khi làm việc và hợp tác đối với chúng tôi đó là Uy tín và trách nhiệm, trách nhiệm với đối tác, trách nhiệm với khách hàng trách nhiệm với nhân viên. Quan điểm đó là quan điểm lõi cho sự tồn tại và phát triển liên tục của công ty chúng tôi trong suốt 6 năm qua và những năm tiếp theo.

Chúng tôi với kinh nghiệm triển khai hơn 40 sản phẩm nhập khẩu và trong nước ở cả 3 kinh doanh chính đó là: Thuốc- vật tư y tế và thực phẩm chức năng đặc biệt chúng tôi đã triển khai thành công một số sản phẩm có tính mới mà trước đó chưa có sản phẩm tương tự nào triển khai tự tại việt nam.

Với hệ thống phân phối rộng khắp, chúng tôi là đối tác uy tín của hầu hết các bệnh viện. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để có được những sản phẩm có tính mới, giải quyết được vấn đề cho bác sĩ và bệnh nhân.

Và một điều nữa là chúng tôi am hiểu các quy định ở cả 3 lĩnh vực kinh doanh, cũng như có những chuyên gia cố vấn về chính sách tốt giúp đón đầu cũng như thuận lợi trong việc đưa các sản phẩm mới được phép phân phối tại việt nam.